Huurwoning jaren 60

Huurwoning jaren 60 1

Woonlastentreductie door een Thermodynamisch systeem.

Uitgangssituatie
Woonlasten van huurders stijgen jaarlijks vooral doordat de energiekosten stijgen. Een corporatie in het midden van het land vermindert de maandelijkse woonlast door de inzet van een thermodynamisch systeem.

Huurwoning jaren 60 2Maatregelen
Naast de cv ketel is een thermodynamisch systeem geplaatst. Het paneel dat warmte uit de buitenlucht verzamelt is er boven op het dak aan de noordzijde geplaatst. De warmte wordt in een boiler gebufferd. Deze boiler is in de retour van het cv water geplaatst, waardoor het systeem de ruimteverwarming ondersteunt. Via een warmtewisselaar in de boiler wordt ook tapwater voorverwarmd, alvorens dit bij de cv combiketel arriveert.

Resultaat
Doordat het thermodynamische systeem een aantal uren per dag warmte uit de buitenlucht verzamelt is het gasgebruik significant gereduceerd en daarmee de totale woonlast verlaagd.

opwegnaarnulopdemeter

GO! Actueel

Kunststof kozijnen

kunstofkozijnen

Kunststof kozijnen zijn de afgelopen jaren erg populair geworden. Kunststof heeft namelijk vele voordelen. Behalve dat kunststof kozijnen bijna geen onderhoud nodig hebben blijken ze ook duurzaam.

Vragen?

Als u wilt weten, wat GO! Groene Oplossingen voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.