Inregelen cv installatie

Haal maximaal rendement uit je cv-installatie
Het overgrote deel van de verwarmingsinstalllaties in Nederland staat niet goed afgesteld. U verbruikt daardoor tientallen procenten meer energie dan nodig. En ook is dit erg nadelig voor het comfort in huis. Als u op energie wilt besparen en het comfort in huis wilt verbeteren, is het dus slim om de verwarming eens goed aan te pakken.

De mensen van GO! Groene Oplossingen helpen u graag met het optimaliseren van uw cv installatie. Jarenlange ervaring helpt bij het maken van de juiste keuzes en afwegingen.

Voorbeelden van aspecten die bij optimalisatie aan bod komen: 

Fabrieksinstelling
Installateurs laten de cv-ketel meestal op fabrieksinstellingen staan. Daardoor is het cv water meestal 80 tot 85 graden. Een hr-ketel haalt zijn hoge rendement alleen als de temperatuur van het retourwater niet hoger is dan 55 graden. Voor een optimaal rendement kunt u zelf nog het een en ander afstellen of dit laten doen. Vaak is het een kwestie van experimenteren om te ontdekken wat goed werkt.
Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 1200 m3 gas per jaar voor de verwarming. Leefstijl, het type woonhuis en de gezinsgrootte zorgen voor variaties van minder dan 500 tot meer dan 5000 m3 per jaar. Met wat eenvoudige goedkope maatregelen en door bewust om te gaan met de verwarming kun al snel aardig worden bespaard en tegelijkertijd het comfort worden verbeterd.

Onderhoud de cv-ketel
Regelmatig onderhoud van de cv-ketel zorgt ervoor dat de ketel langer meegaat en beter, zuiniger en veiliger werkt. Een onderhoudsabonnement is niet duur en verzekerd u van jaarlijkse inspectie, onderhoud en storingshulp.

Verlaag de temperatuur van het cv-water
Door het verlagen van de watertemperatuur van de cv naar 60 graden of nog minder wordt het rendement van de hr-ketel aanzienlijk verhoogd. Bij een laag ingestelde watertemperatuur gaat een moderne ketel eerder op een lager pitje branden en brandt dan zuiniger.
Daarnaast condenseren de rookgassen in de ketel als het water wat terug in de ketel komt onder de 55 graden is. Uit dat condenseren haalt de hr-ketel het extra rendement. Hoe kouder het retourwater hoe hoger het rendement. (al die witte pluimen waterdamp uit die zwarte schoorsteentjes zijn grote verliesposten voor de eigenaren van de ketels die dit veroorzaken)
Met een lagere watertemperatuur gaat de ketel ook minder vaak aan en uit en brandt gelijkmatiger, wat gunstig is voor het rendement.
Als de radiatoren minder heet worden, is dat ook prettiger voor het binnenklimaat omdat de temperatuur in de verwarmde ruimte gelijkmatiger is en er minder luchtstroming is dus ook minder stof.

Stel de cv-pomp langzamer af
Op het bedieningspaneel van de cv-ketel kan de snelheid van de circulatiepomp worden verlaagd. Het water loopt dan langzamer door de radiatoren en heeft meer tijd om zijn warmte aan de ruimte af te geven. Het retourwater zal koeler in de ketel terug komen wat gunstig is voor het rendement van de hr-ketel (condenseren). Moderne ketels regelen de pompsnelheid vaak automatisch.

Isoleren cv-leidingen
Isoleer de cv-leidingen die door koude en ongebruikte ruimtes zoals kruipruimte en zolder lopen. Dit kost weinig en bespaart veel. Binnen een jaar is het weer terugverdiend. Standaard isolatiemateriaal uit de bouwmarkt is meestal niet zo dik. Extra isoleren door ze te omwikkelen met reflecterende folie verhoogt de isolatiewaarde aanzienlijk.

Laat de installatie waterzijdig inregelen
De verwarmingsinstallatie bevat grote en kleine radiatoren die zich in grote en kleine ruimtes, dichtbij of veraf van de cv-ketel bevinden. Als dit geheel niet goed op elkaar is afgestemd, krijgen sommige radiators te veel en andere te weinig doorstroming. Het gevolg is een onevenwichtige verdeling van de warmte en een hoger gasverbruik. Ook wordt er onnodig veel warm water rondgepompt. Een installateur kan de installatie waterzijdig inregelen door de radiatorkranen of de voetventielen op de radiatoren afzonderlijk af te stellen. Een besparing van 10% wordt hiermee eenvoudig bereikt.

Thermostatische radiatorkraan toepassen
Deze radiatorkranen reageren op temperatuur. Als de kamer afkoelt gaat de kraan openstaan zodat het warme water door de radiator kan stromen. Hij sluit automatisch als een ingestelde temperatuur bereikt is. Dit voorkomt onnodig opwarmen van de radiator.

Modulerende thermostaat
Een modulerende cv-ketel laat de brander minder hard branden naarmate het retourwater warmer wordt. Een modulerende thermostaat geeft daarbij ook nog de kamertemperatuur aan de cv-ketel door waardoor deze nog beter kan bepalen hoe zacht de brander mag
branden.

Vul de verwarming bij en ontlucht radiatoren
De cv functioneert het beste bij de geadviseerde waterdruk, meestal tussen de 1,5 en 2 bar. Luchtbellen in radiatoren belemmeren de waterdoorvoer. Een radiator met veel lucht kan zelfs helemaal koud blijven.

Zet de comfort-stand uit
CV-ketels hebben soms een comfort-stand voor warm tapwater. Er wordt dan dag en nacht een voorraadje water of een verwarmingsplaat op temperatuur gehouden zodat er direct warm water beschikbaar is. Dit warm houden kost minimaal 80 m3 gas per jaar. Met de eco-stand wordt het water pas verwarmd als de kraan open wordt gedraaid. Duurt een paar seconden langer voor het warme water er is.

Zet de verwarming ‘s nachts laag
Zet de thermostaat een uur voor het naar bed gaan lager en zet hem ‘s nachts laag. De cv-ketel moet ‘s morgens wel wat langer branden om het huis weer op te warmen maar dat is efficiënter dan hem ‘s nachts een paar keer aan te laten slaan. Stel de klokthermostaat zo vroeg in, dat het huis op tijd weer op temperatuur is.

Hou radiatoren vrij
Radiatoren geven hun warmte het beste af als ze vrij in de ruimte hangen. Dek ze niet af, leg er niets op, zet er geen meubels voor. Bouw ze niet in in een radiatorkast, hang er geen gordijnen voor. Verwijder stof, ook aan de achterkant.

Radiatorfolie
Met reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren verdwijnt de warmte niet in de buitenmuren.

Ventileer en lucht
Vochtige ruimtes verwarmen kost meer energie dan droge. Ventileer of lucht daarom regelmatig en zorg dat damp van koken en douchen wordt afgevoerd. Pas op: in de winter is het snel te droog in huis en dat is ook weer niet goed. Een luchtvochtigheid van 50% is ideaal.

Isoleer leidingen
In een geïsoleerd huis is minder verwarming nodig en kan de watertemperatuur van de cv-ketel flink omlaag. Isolatie verdient zich snel terug door lagere stookkosten. Dus: isoleer muren, vloer en dak, neem isolatieglas, dicht naden en kieren en woon comfortabel.

opwegnaarnulopdemeter

GO! Actueel

Kunststof kozijnen

kunstofkozijnen

Kunststof kozijnen zijn de afgelopen jaren erg populair geworden. Kunststof heeft namelijk vele voordelen. Behalve dat kunststof kozijnen bijna geen onderhoud nodig hebben blijken ze ook duurzaam.

Vragen?

Als u wilt weten, wat GO! Groene Oplossingen voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.